Franska tecken i datorn

Franska språket använder några accenter och specialtecken.
Dessa tecken skrivs i datorn på följande sätt:

Tecken

Skrivs i Mac OS

Skrivs i Windows

ç

Tryck ner Alt-tangenten och skriv c.

Tryck ner Alt-tangenten och skriv c.

Om det inte fungerar:
Tryck ner Alt-tangenten och skriv 135 på siffertangenterna till höger.

Ç

Tryck ner Alt-tangenten + skift-tangenten (=den tangent som ger stor bokstav) och skriv c.

Tryck ner Alt-tangenten
+ skift-tangenten och skriv c.

Om det inte fungerar:
Tryck ner Alt-tangenten och skriv 128 på siffertangenterna till höger.

´

Accent aigu (akut accent). Finns på tangentbordet.
Tryck först på tangenten med tecknet på,
sedan på bokstaven som accenten ska stå över: é som i café

`

Accent grave (grav accent). Finns på tangentbordet.
Tryck först på skift-tantenten + tangenten med tecknet på,
sedan på bokstaven som accenten ska stå över: è som i très

^

Circonflexe (cirkumflex). Finns på tangentbordet.
Tryck först på skift-tangenten + accent-tangenten,
sedan på bokstaven som accenten ska stå över: fête

¨

Tréma. Finns på tangentbordet.
Tryck först på tangenten med tecknet på,
sedan på bokstaven som tecknet ska stå över: Citroën

'

Apostrof. Finns på tangentbordet. Används vid sammandragningar av ord, som i l'hôtel. (OBS! Skilj på apostrof och accent, se ovan.)