Prövningar - ämnen

Telefontider prövningar

Gittan Carlsson
tel: 08 - 508 49 516
mån-tor 14.00-15.30
rum H2c

Prövningar

Vilka ämnen går det att göra prövning i?

I menyn till vänster ser du de ämnen du för tillfället kan göra prövning i hos oss på Åsö vuxengymnasium.

Vad är en prövning?
provn_web

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning. Det innebär att du redan har kunskaper eller på egen hand läser in en kurs enligt kursplan och gör en tentamen - i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Du börjar med det skriftliga provet och följer upp med det muntliga. Tiden för den muntliga delen får du när du gör den skriftliga delen. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, ex. laborationer eller andra praktiska moment.

Den detaljerade informationen om de vanligaste ämnena hittar du genom att klicka på ämnesgrupperna i menyn till vänster. Läs informationen innan du skickar in din anmälan.

Vad säger Skollagen om prövning?

20 kap. kommunal vuxenutbildning, 30 § Prövning:

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om eleven har fått minst betyget E på kursen eller gymnasiearbetet. Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

Läs mer här »

Information om prövningar på Skolverkets webbsida »

 

Observera:

 • En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du behärskar kunskapskraven utifrån kurs/ämnesplanen. Du får ingen handledning inför prövningen utom den information som finns på vår hemsida.
 • Både vid skriftligt och muntligt prov krävs legitimation (fotolegitimation).
 • Den prövande är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs.
 • 1-2 veckor före prövningen kommer du att, till din angivna e-postadress, få mer detaljerad information om genomförandet av prövningen.

 

Länk till anmälan till prövning

Anmälan till prövning »

 

Kostnad

Administrationsavgiften för prövningar är 500:-/kurs.

Den administrativa avgiften återbetalas inte.

Du kan inte gå upp i prövning om:

- du läser på gymnasiet och har fått minst betyget E på kursen eller gymnasiearbetet.

- du är vuxenstuderande och samtidigt är inskriven på kursen

Vilka ämnen kan jag göra prövning i på Åsö?

Åsö anordnar prövningar i ämnen vi normalt undervisar i - se vårt kursprogram:

 • Barn och fritid
 • Data
 • Ekonomiska och estetiska ämnen
 • Matematik
 • Mediaämnen
 • Naturvetenskapliga ämnen
 • Moderna språk
 • Omvårdnad
 • Samhällsvetenskapliga ämnen
 • Svenska/SAS

Studiestöd vid prövning

Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN.

Om du bor i annnan kommun

Du är välkommen att göra prövning hos oss även om du bor i en annan kommun.

Kallelse

Du får kallelse ca 1-2 vecka före prövningstillfället.

Betyg

I de fall prövningen består av flera delar, ex. en muntlig och en skriftlig del sammanvägs resultaten i betygsbedömningen. Har du efter prövningen inte uppnått målen, sätts betyget IG eller F. Klarar du målen sätts betygen G, VG eller MVG, alternativt E, D, C, B eller A i det nya betygssystemet. Du kan göra en prövning i samma ämne flera gånger. Du betalar 500 kronor för varje enskilt prövningstillfälle.

Det tar cirka en vecka att få ett betyg utskrivet efter avslutad prövning. Betyget skickas hem till dig.

Information

För mer detaljerad information, vänligen maila: info@asovux.se

Ämnesplaner

gy2011 Skolverkets alla nya ämnesplaner med mål och betygskriterier:
Gymnasial vuxenutbildning external_link_13x11

 

Skolverkets alla gamla ämnesplaner (före den 1 juli 2012 för gymnasial komvux) med mål och betygskriterier: