Ny förordning införs 1 juli 2012

gy2011Från och med 1 juli 2012 införs en ny förordning i vuxenutbildningen, kallad GY2011. Detta innebär bland annat att kurser byter namn och ändrar omfattning. Det innebär också att en avslutad gymnasieutbildning kallas gymnasieexamen samt att en ny betygsskala införs.

Läs mer om den nya förordningen här »»

Kurslitteratur

oldbook2Här hittar du litteratur till kurserna. Detta är litteratur rekommenderad av lärarna i respektive kurs. Begagnad kurslitteratur kan gå att få tag på. I stora H-korridoren på Åsö finns anslagstavlor där studerande annonserar ut begagnad kurslitteratur. Det finns också ställen på nätet som förmedlar begagnad kurslitteratur. Med CSN-kortet kan du få rabatt på kurslitteratur i vissa affärer.

Ämne Kurs Titel Författare Förlag ISBN
Barn och fritid Kommunikation enl. ök med läraren - - -
Barn och fritid Pedagogiskt ledarskap enl. ök med läraren - - -
Barn och fritid Specialpedagogik 1 enl. ök med läraren - - -
Barn och fritid Specialpedagogik 2 enl. ök med läraren - - -
Biologi Biologi 1 enl. ök med läraren


Data/media/Foto - enl. ök med läraren - - -
Ekonomi och administrativa ämnen Administration 1 Administration A Fakta och övningar - Liber 978-91-47-08842-3
Ekonomi och administrativa ämnen Administration 2 Enligt överenskommelse
Ekonomi och administrativa ämnen Information och kommunikation 1 Information och kommunikation 1 
enl. ök med läraren
-

Ekonomi och administrativa ämnen Personal-
administration
Persona-ladministration i praktiken faktabok - Liber 978-91-47-09508-7
Ekonomi och administrativa ämnen Redovisning 1 Bokföring från början, upplaga 14 R Johansson, C. Johansson, C Östgren Liber 978-91-47-09903-0
Ekonomi och administrativa ämnen Affärsjuridik J 2000 Affärsjuridik Jan-Olof Andersson m.fl. 978-91-47-10079-8
Ekonomi och administrativa ämnen Ledarskap och organisation Organisation och ledarskap, Comact Fakta och övningar, upplaga 2 Jan-Olof Andersson 978-91-47-09030-3
Ekonomi och administrativa ämnen Redovisning 2

Redovisning och beskattning

 

Problembok med CD

Jan-Olof Andersson och Cege Ekström m.fl.

Jan-Olof Andersson och Cege Ekström m.fl.

Liber

 

Liber

 

978-91-47-10650-9

 

9778-91-47-10651-6

 

Ekonomi och administrativa ämnen Företags-
ekonomi 1
Goodwill 1 Eva Blomkvist, Bo Egervall Sanoma Utbildning 978-91-0479-2
Ekonomi och administrativa ämnen Företags-
ekonomi 1
Goodwill 1 uppgiftsbok Eva Blomkvist, Bo Egervall Sanoma Utbildning 978-91-523-0480-8
Ekonomi och administrativa ämnen Företags-
ekonomi 2
Goodwill 2 Bo Egervall m.fl Sanoma Utbildning 978-91-523-0483-9
Ekonomi och administrativa ämnen Företags-
ekonomi 2
Goodwill 2 uppgiftsbok - Sanoma Utbildning 978-91-523-0484-6
Entreprenörskap Entreprenörskap och företagande Entreprenörskap – skapa din arena Karlsson/ Kristoffersson/ Sandås Liber 978-91-47-10028-6
Fysik Fysik 1 enl. ök med läraren


Fysik Fysik 2 enl. ök med läraren


Juridik Affärsjuridik

Privatjuridik & Rättskunskap
Fakta och övningar

C Ekström, Å Toll, J-O Andersson Liber, 2012
upplaga 1

978-91-47-10620-2

Juridik Affärsjuridik Privatjuridik & Rättskunskap
Kommentarer och lösningar
C Ekström, Å Toll, J-O Andersson Liber, 2012
upplaga 1
978-91-47-10621-9
Kemi Kemi 1 enl. ök med läraren


Matematik Ma Grundläggande Meddelas vid kursstart - - -
Matematik Ma 1a Matematik 5000,
Kurs 1a Röd Lärobok
Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans Heikne Natur & Kultur 9 7 8 9 1 2 7 4 2 1 5 6 1
Matematik Ma 1b Matematik 5000, Kurs 1bc
Vux Lärobok
(Utkommer: 2013-08-01)
Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne

Natur & Kultur 9 7 8 9 1 2 7 4 3 5 0 5 6
Matematik Ma 1c
Matematik Ma 2a Matematik 5000, Kurs 2a Röd & Gul Lärobok Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans Heikne Natur & Kultur 9 7 8 9 1 2 7 4 2 3 6 3 3
Matematik Ma 2b Matematik 5000, Kurs 2bc
Vux Lärobok
(Utkommer: 2013-05-27)
Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans Heikne

Natur & Kultur 9 7 8 9 1 2 7 4 3 5 0 4 9
Matematik Ma 2c
Matematik Ma 3b Matematik 5000, Kurs 3bc
Vux Lärobok
Alfredsson, Bråting, Erixon, Heikne Natur & Kultur 9 7 8 9 1 2 7 4 2 6 3 1 3
Matematik Ma 3c
Matematik Ma 4

Matematik 5000, Kurs 4
Blå Lärobok

: Alfredsson, Bråting, Erixon, Heikne Natur & Kultur 9 7 8 9 1 2 7 4 2 6 3 2 0
Matematik Ma 5 Matematik 5000, Kurs 5
Blå Lärobok
Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans Heikne Natur & Kultur 9 7 8 9 1 2 7 4 2 6 3 3 7
Matematik Ma Specialisering Matematik 4000 E Blå Alfredsson, Bråting, Erixon, Heikne Natur & Kultur -
Naturkunskap Naturkunskap 1a1 Synpunkt 1a1 Anders Henriksson Gleerups förlag 978-91-40-67452-4
Naturkunskap Naturkunskap 1b - Lundegård mfl Bonniers 978-91-523-0900-1
Naturkunskap Naturkunskap 2 Enl överenskommelse
med lärarenSamhällsvetenskap Filosofi 1 Filosofi, 2:a upplagan Lars Mouwitz Gleerups 978-91-40-67635-1
Samhällsvetenskap Religions-
kunskap 1
Religion – att tro och veta Börge Ring Liber 91-21-21113-2
Samhällsvetenskap Religions-
kunskap 2
Under samma himmel Ola Björlin och Ulf Jämterud Sanoma utbildning 52312346
Samhällsvetenskap Psykologi 1 och 2 Psykologi 1+2a M.Levander&
C.Sabelström Levander
Natur&Kultur 978-91-27-42716-7
Samhällsvetenskap Geografi 1 Geografi 1 Peter Östman Liber (Sanoma) 978-91-47-10339-
Samhällsvetenskap Historia 1 Enl. överenskommelse med läraren - - -
Samhällsvetenskap Samhälls-
kunskap grund
Samhällskunskap för grundläggande vuxenutbildning Martin Turesson Capensis 978-91-8 5 8 8 7-41-5
Samhällsvetenskap Samhälls-
kunskap 1b
Aspekt Samhällskunskap 1b Frank Lundberg/Lars Olsson Interskol förlag 2011 978-91-7306-919-9
Samhällsvetenskap Samhälls-
kunskap 2
Zigma 1, 2 och 3 Bengtsson
Bengt-Arne
Liber AB 47-10382-9
Sociologi Sociologi Lärobok i Sociologi Forsell Johan Gleerups
Språk Engelska grundläggande delkurs 1 Stepping Stone 1 Dalin/Hanson - 91-40-64523-4
Språk Engelska grundläggande delkurs 2 Stepping Stone 2 Dalin/Hanson/
Tuthill
- 91-40-64676-9
Språk Engelska grundläggande delkurs 2 Essential Grammar in Use with Answers Murphy - 9 7 8 0 5 2 1 6 7 5 4 3 7
Språk Engelska grundläggande delkurs 3 Stepping Stone 3 Dalin/Hanson/
Tuthill
- 91-40-64808-7
Språk Engelska grundläggande delkurs 3 Elementary Language Practice (with key) Michael Vince - 9780-230726963
Språk Engelska grundläggande delkurs 4 Stepping Stone 3 Dalin/Hanson/
Tuthill
- 91-40-64808-7
Språk Engelska grundläggande delkurs 4 Elementary Language Practice (with key) Michael Vince - 9780-2 3 0 7 2 6 9 6 3
Språk Engelska gymnasie-
kurser 5 , 6 och 7
Enl. överenskommelse med läraren - - -
Språk Latin Lingua latina per se illustrata - - -
Språk Spanska 1 Caminando 1 Waldenström m.fl - 9 7 8 9 1 2 7 6 9 4 3 4 7
Språk Spanska 2 Caminando 2 Waldenström m.fl - 9 7 8 9 1 2 7 4 0 6 9 3 3
Språk Spanska 3 Caminando 3 Waldenström m.fl - 9 7 8 9 1 2 7 4 0 6 9 4 0
Språk Spanska 4 Caminando 4 Waldenström m.fl - 9 7 8 9 1 2 7 4 0 6 9 5 7
Språk Ryska 1 Mode i Petersborg Birgitte Hertz m.fl - 8 7 0 0-3 8 0 5 6-3
Språk Tyska 1 Lieber Deutsch 1 + facit - - 91-21-2 0 5 6 8-X
Språk Tyska 2 Lieber Deutsch 2 + facit - - 91-21-2 1 2 6 4-3
Språk Italienska 1 Adesso sì 1 Gallicchio-Bornebusch m.fl Liber 9 7 8 9 1 4 7 0 8 2 9 1 9
Språk Italienska 2 Adesso sì 2 Gallicchio-Bornebusch m.fl Liber 9 7 8 9 1 4 7 0 9 1 6 8 3
Språk Italienska 3 Prego 3 Mangili m.fl Sanoma Utbildning 9 7 8 9 1 6 2 2 8 7 6 2 7
sva 2 Gymnasiet Människans texter, Språket Sjöstedt, Jeppson Studentlitteratur 97 8 9 1 4 4 0 5 9 2 4 2
sva 2 Gymnasiet Människans texter, Språket Sjöstedt, Jeppson Studentlitteratur 97 8 9 1 4 4 0 5 9 2 4 2
sva 3 Gymnasiet Människans texter, Språket Sjöstedt, Jeppson Studentlitteratur 97 8 9 1 4 4 0 5 9 2 4 2
sva 3 Gymnasiet Människans texter, Språket Sjöstedt, Jeppson Studentlitteratur 97 8 9 1 4 4 0 5 9 2 4 2
Svenska 1 - 3 Gymnasiet Språket Sjöstedt,
Jeppsson
- 97-8 9 1 4 4 0 5 9 2 4 2
Vård och omsorg Etik och människans livsvilkor Etik och människans livsvillkor Cronlund, K Sanoma (Bonniers) 523-0757-1
Vård och omsorg Hälsopedagogik Hälsopedagogik Axelsson, A-K Sanoma (Bonniers) 523-0923-0
Vård och omsorg Psykologi 1 enl. ök med läraren - - -
Vård och omsorg Akutsjukvård Sjukvård Strömberg Johan Bonniers 91-6 2 2-6 6 0 1-2 eller 978-91-6 2 2-6601-1
Vård och omsorg Medicin 1 Medicin 1 och 2 Setterberg, E Liber 978-91-47-10354-6
Vård och omsorg Medicin 2 Medicin 1 och 2 Setterberg, E Liber 978-91-47-10354-6
Vård och omsorg Psykiatri 1 Psykiatri 1 Göransson, A-M Sanoma (Bonniers) 523-0759-5
Vård och omsorg Special-
pedagogik 1
Special-
pedagogik 1
Svensson Höstfält,S Sanoma (Bonniers) 523-0946-9
Vård och omsorg Vård o omsorgsarbete1 Vård och omsorgsarbete 1 Arvidsson, G Liber 978-91-47-10365-2
Vård och omsorg Vård o omsorgsarbete 2 Vård och omsorgsarbete 2 Arvidsson, G Liber 978-91-47-10770-4
Vård och omsorg Vård och omsorg vid demens-
sjukdomar
Vård och omsorg vid demenssjukdomar Skog, M Sanoma (Bonniers) 622-9173-0

Ämnesplaner

gy2011 Skolverkets alla nya ämnesplaner med mål och betygskriterier:
Gymnasial vuxenutbildning external_link_13x11

 

Skolverkets alla gamla ämnesplaner (före den 1 juli 2012 för gymnasial komvux) med mål och betygskriterier:

Ansökan till kurs

Ansökan till kurs på Åsö sker via Vuxenutbildning Stockholm:

banner_Start