Ny förordning införs 1 juli 2012

gy2011Från och med 1 juli 2012 införs en ny förordning i vuxenutbildningen, kallad GY2011. Detta innebär bland annat att kurser byter namn och ändrar omfattning. Det innebär också att en avslutad gymnasieutbildning kallas gymnasieexamen samt att en ny betygsskala införs.

Läs mer om den nya förordningen här »»

sassva - Svenska som andraspråk

Du som har ett annat modersmål än svenska ska normalt läsa ämnet Svenska som andraspråk, förkortat SAS. Det är liksom svenska ett kärnämne, både inom grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning, och anpassat för dig som inte har svenska som modersmål. Det innebär därför mer språkundervisning än du får i ämnet Svenska. Om du har Godkänd från Sfi nivå D är du behörig att börja läsa SAS grundläggande nivå, delkurs 1. Om du har Väl godkänd från Sfi D gör du nivåtest på Komvuxcentrum Stockholm för att se vilken nivå du ska börja på.
Om du är osäker på din nivå bör du göra ett SAS-test på:

 

Vuxenutbildning Stockholm
Hornsgatan 124
tel. 08-508 33 200.

Tillsammans med testresultatet får du en rekommendation om vilken kurs som är lämplig för just dig. Därefter anmäler du dig till kurs och kan då välja det alternativ som passar dig bäst på den aktuella nivån. Du som har testat dig det senaste halvåret eller redan har studerat på komvux i Stockholm, eller har godkänt betyg från grundläggande vuxenutbildning i annan kommun, behöver inte göra ett nytt test. Länk till Vuxenutbildningscentrum - nivåtest »»

 

Svenska som andraspråk grundläggande

Grundläggande SAS består av tre delkurser som motsvarar år 7-9 på grundskolan.
Centralt innehåll:
- Kommunikation: aktuella områden, händelser och händelseförlopp, relationer och etiska frågor, levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner m.m., svenska språkets utbredning och släktskap
- Reception – lyssna och läsa: talat språk och samtal av olika slag, skönlitteratur, sakprosa, strategier med olika syften mm
- Produktion och interaktion – tala skriva och samtala: muntlig och skriftlig produktion av olika slag, strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner, olika hjälpmedel, bearbetning av muntliga och skriftliga framställningar
Studiestödspoäng: 150 p/delkurs
Nationell kurskod: GRNSVA2

 

Svenska som andraspråk 1

SAS 1 är en kurs där du genomför muntliga presentationer och deltar i samtal om olika ämnen. Du producerar texter av olika slag, refererande och argumenterande. Genom skönlitteratur och andra medier möter du olika människor och miljöer. Vi reflekterar också över olika aspekter på språket, attityder till språklig variation, flerspråkighet och språkinlärning. Under kursen arbetar vi med svenska språkets ordförråd, bruk och uppbyggnad. Ett nationellt prov ingår.
Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: SVASVA01

 

Svenska som andraspråk 2

SAS 2 är en fördjupningskurs för dig som läst SAS 1. I kursen ligger tonvikten på muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande slag. Vi läser också olika typer av skönlitteratur som vi diskuterar, analyserar och sätter in i ett litteraturhistoriskt sammanhang. Studiet av svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer löper som en röd tråd genom hela kursen.
Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: SVASVA02

Svenska som andraspråk 3

I kursen SAS 3 ingår muntlig framställning av utredande och argumenterande slag samt skriftlig produktion och analys av texter av mer vetenskaplig karaktär. Dessutom läser vi och samtalar om olika typer av skönlitteratur. Studiet av svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer löper som en röd tråd genom hela kursen. I kursen ingår en fördjupning i språk samt ett nationellt prov.
Gymnasiepoäng: 100 p
Nationell kurskod: SVASVA03

Kurslitteratur

Klicka här »»

Sektorsansvarig

Sektorsansvarig

Anneli Flygare Rydell
Anneli Flygare Rydell

Biträdande rektor, sektorsansvarig
Rum: H7
E-post:
Anelli Flygare Rydell
Telefon 08-508 495 04

Ämnesplaner

gy2011 Skolverkets alla nya ämnesplaner med mål och betygskriterier:
Gymnasial vuxenutbildning external_link_13x11

 

Skolverkets alla gamla ämnesplaner (före den 1 juli 2012 för gymnasial komvux) med mål och betygskriterier:

Ansökan till kurs

Ansökan till kurs på Åsö sker via Vuxenutbildning Stockholm:

banner_Start