Bibliotekets länksamling

 

Artiklar i svenska tidningar och tidskrifter
Artikelsök Retriever/Mediearkivet
Uppslagsverk
Nationalencyklopedin
Sökmotorer
Altavista
Google
Inetmedia
Sunet
Yahoo
Länkskafferiet - skolverket
Länkkatalog - Mölndals biblio.
Referensbiblioteket.se
Bibliotek 
Stadsbibliotekets bibliotekskatalog
AB katalogsök
Bibliotek.se
Kungliga Biblioteket
Bibliotekskataloger - svenska folkbibliotek
Libris

Medioteket
Stockholms universitetsbibliotek
Litteratur & författare 
Alex författarlexikon online
Litteraturbanken

Macondo
Projekt Runeberg
Projekt Gutenberg
Svenska Akademien
Twentieth-century Poetry in English
Recensioner 
Dagens bok
DN
Sveriges Radio P1
Kultur 
Kulturnät Sverige
Kulturrådet
Internet Movie database
Svenska Filminstitutet
Stockholms museer
Filosofi och religion 
Religion -Yahoo!
Ekonomi och samhälle 
Amnesty International
Svenska Amnesty
Centralförbundet för alkohol och narkotika
EU:s webbportal
Globalarkivet
Globalportalen
Landguiden
Regeringskansliet
Rädda barnen
Sweden.se
Svenska FN-förbundet
Sweden.se
Sveriges Riksdag
United Nations
Utrikespolitiska institutet


Språk 
Foreign language and culture - Speakeasy
Institutet för språk och folkminnen
Ordboken.nu - ordböcker och uppslagsverk
Skoldatanätets lexikon
Svenska Akademiens ordlista(SAOL)
Språkrådet
Svenska dialekter
Geografi och historia 
Afrikagrupperna
European Tourist Information
Globalportalen
Hammaréns historiska länkar
Historiska museet
Immigrantinstitutet om världens länder
Karta Stockholms stad
Landguiden
Sametinget
Seven Wonders of the Acient World
Stockholms stad
Stockholmskällan
Sveriges nationalatlas
Naturvetenskap och teknik 
Artdatabanken
Flora - Projekt Runeberg
Fysik - Nationellt resurscentrum för fysik
Hubble Space Telescope
Kungliga Tekniska Högskolan
The Internet Mathematics Library
Naturhistoriska riksmuseet
Periodic Table of the Elements
Planets - NASA
Skogssverige - Sveriges Lantbruksuniversitet
Svensk Kulturväxtdatabas
Svensk kärnbränslehantering AB
Statens strålskyddsinstitut
Stockholms Observatorium - Institutionen för astronomi
Medicin 
KIB - Karolinska Institutets Bibliotek
MEDLINE
Patientinformation KI- Medicinska länkar
PubMed - Medicinska referensdatabasen
Sjukvårdsrådgivningen
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
WHO - World Health Organization
Vårdguiden
Miljö 
Greenpeace
Naturvårdsverket
Svenska Naturskyddsföreningen
Världsnaturfonden
Östersjön - Stockholms Marina Forskningscentrum
Massmedier 
KIOSKEN - tidningar från hela världen
Svenska dagstidningar online

Utländska dagstidningar online
Tidningar.info
TT-Magasinet
Sveriges Radio
Sveriges Television
TT
CNN
8 sidor
Utbildning 
Kolla källan! - Källkritik
My Tellus
Studentum
Högskoleverkets studentportal
Utbildning.se
Syoguiden
Statistik
SCB - statistik  World factbook CIA